Văn hóa doanh nghiệp
3.5 (50) votes

Công ty Đá mỹ nghệ Ninh Vân là nơi gắn kết những con người năng động, giàu trí thức, nhiệt huyết, đoàn kết, sáng tạo, cùng chung một mục tiêu. Mỗi thành viên của Công ty Đá mỹ nghệ Ninh Vân luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa doanh nghiệp và các giá trị cốt lõi, sứ mệnh của Công ty Đá mỹ nghệ Ninh Vân làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

Hướng tới mục tiêu “Sự hài lòng của khách hàng là nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm”, mỗi nghệ nhân hay cán bộ công nhân viên đã và đang không ngừng sáng tạo và nỗ lực vì sự phát triển bền vững của Ninh Vân chúng tôi, góp phần đưa thương hiệu Đá mỹ nghệ Ninh Vân trở thành thương hiệu uy tín đồng thời mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tối ưu nhất.

van-hoa-nhinh-van

Văn hóa doanh nghiệp tại Ninh Vân Stone

Sức mạnh của Công ty Đá mỹ nghệ NV dựa trên sự hợp tác và đoàn kết của mỗi thành viên thuộc doanh nghiệp. Với tinh thần đề cao tính kỷ luật, văn hóa doanh nghiệp Công ty Đá mỹ nghệ NV được xây dựng trên nền tảng nhân văn và chuyên nghiệp. Văn hóa làm việc tập trung cao độ, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của những nghệ nhân, cán bộ công nhân viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa doanh nghiệp phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Đó cũng chính là nét văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp.

Trên nền tảng đó, Ninh Vân chúng tôi đã phát động các hoạt động văn thể, hoạt động vì cộng đồng và các chương trình thi đua như phong trào thi đua trong nội bộ. Các chương trình giúp cho CBNV thay đổi cách tư duy, cách làm việc, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.
Toàn bộ CBNV của doanh nghiệp đang từng ngày xây dựng và hoàn thiện nét đẹp văn hóa mang bản sắc riêng của chúng tôi.